URM informacija keliaujantiems

Sukurta 2020.02.28 / Atnaujinta 2020.08.07 13:26

Kelionių rekomendacijos nuolat atnaujinamos Keliauk.urm.lt      |      Naudingi kontaktai      |     Paveiktų šalių žemėlapis

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas  +370 5 236 2444      |     WhatsApp: +370 6 998 3537     |      el.paštas:     [email protected]

Vyriausybė priėmė sprendimą atšaukti karantiną nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val., tačiau liko galioti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Lietuvoje liko galioti trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygis.

Su COVID-19 susijusiais galiojančiais ribojimais galite susipažinti čia: https://bit.ly/315fEj9

Nuo 2020 m. birželio 17 d. 00:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. 24:00 val. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė ir vykdomi į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimai prie Europos Sąjungos vidaus sienos.

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

SIENOS KIRTIMAS

PAVEIKTOS ŠALYS

IZOLIAVIMASIS

 

Sienos kirtimo apribojimai

Valstybės sienos kirtimo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. Nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“

  • Į Lietuvą atvykti leidžiama Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų (paveiktų šalių sąrašas atnaujinamas kiekvieną savaitę; šiame sąraše yra ir nuorodos dėl izoliacijos taikymo, atvykus iš šios valstybių grupės šalių)
  • Į Lietuvą leidžiama atvykti užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose aukščiau pateiktame sąraše, ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų. Šis sąrašas atnaujinamas kas 2 savaites.

Paveiktos šalys

Kiekvieną savaitę yra atnaujinamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas (įskaitant trečiąsias šalis). Sąrašas tvirtinamas Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“

  • visi asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC. Jokių išimčių dėl registracijos nėra taikoma.
  • asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių, nuo š.m. birželio 29 d. yra privaloma izoliacija;
  • izoliaciją Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka skiria apskrities vyr.epidemiologas;

Izoliavimosi tvarka

Izoliavimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“

Šiuo įsakymu patvirtintų Izoliavimo taisyklių 1 punkte yra numatytos išimtys, kada Izoliavimo taisyklės nėra taikomos, t. y. izoliavimas nėra skiriamas. Izoliavimas nėra skiriamas:

  • ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;
  • asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;
  • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  • specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;
  • tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims.

Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš užsienio valstybių. Rekomendacijose yra pateiktas sąrašas valstybių (įskaitant trečiąsias šalis), iš kurių grįžus yra rekomenduojama izoliuotis. Sąrašas nuolat atnaujinamas.

 


 

Daugiau informacijos dėl COVID-19 ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

„Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 20:00 val. kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963). 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai (+370 6 187 9984) darbo dienomis konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.) Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl valstybės sienos kirtimo karantino metu: http://pasienis.lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti sprendimai dėl situacijos valdymo ir kita informacija apie padėtį šalyje yra pateikta čia.

Visi Operacijų vadovo sprendimai čia.

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos keliaujantiems

 


 

Paveiktos šalys