Informacija vykstantiems į Lietuvą

Sukurta 2014.12.09 / Atnaujinta 2014.12.09 10:36

Ką galima įvežti į Lietuvą be importo muito ir kitų mokesčių

Keleivis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, be importo muito ir mokesčių gali įvežti:

 • asmeninio naudojimo reikmenis;
 • darbo įrankius, reikmenis mokymuisi, taip pat daiktus, skirtus įsikurti, jeigu keleivis atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal darbo sutartį, į tarnybinę komandiruotę arba mokytis;
 • asmeninį turtą, jeigu asmuo keičia gyvenamąją vietą ir persikelia gyventi į Lietuvą iš trečiosios šalies;
 • buities daiktus antrajai gyvenamajai vietai apstatyti, jeigu asmuo turi nuolatinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje;
 • kraitį, jam priklausančius naujus ar nenaujus buities daiktus, jeigu asmuo vedybų atveju persikelia gyventi iš trečiosios šalies į Lietuvą;
 • vedybų proga gaunamas dovanas iš asmenų, gyvenančių trečiojoje šalyje;
 • asmeninio naudojimo transporto priemonę;
 • asmeniniame bagaže esančias nekomercinio pobūdžio prekes (įvežamas nereguliariai ir skirtas keleivių arba jų šeimų asmeniniam naudojimui arba dovanoms), jeigu jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) yra ne didesnė nei 600 litų.

Ribojamos prekės

Be mokesčių vienas keleivis, ne jaunesnis kaip 17 metų, gali įvežti:

Tabako gaminių
- Cigarečių 200 vnt.; arba
- Cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai) 100 vnt.; arba
- Cigarų 50 vnt.; arba
- Rūkomojo tabako 250 gramų
Alkoholinių gėrimų
- Distiliuotų ir spiritinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 22 % tūrio 1 litrą; arba
- Distiliuotų ir spiritinių gėrimų, aperityvų vyno ar alkoholio pagrindu, kurių alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 22 % tūrio 2 litrus; arba
- Putojančių vynų 2 litrus; arba
- Spirituotų vynų 2 litrus; ir
- Neputojančių vynų 2 litrus
Kvepalų ir tualetinio vandens  
- Kvepalų 50 gramų ir
- Tualetinio vandens 0,25 litro
Kavos ir arbatos (asmuo, ne jaunesnis kaip 15 m.)  
- Kavos 500 gramų; arba
- Kavos ekstraktų ir esencijų 200 gramų
- Arbatos 100 gramų; arba
- Arbatos ekstraktų ir esencijų 40 gramų

Asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems pasienio zonoje

Asmenys, gyvenantys pasienio zonoje, taip pat asmenys, dirbantys pasienio zonoje, transporto priemonių, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, vairuotojai (pilotai) ir įgulos nariai, atvykstantys iš trečiųjų šalių, be importo muito ir mokesčių gali įvežti asmeniniame bagaže esančias nekomercinio pobūdžio prekes (skirtas keleivių arba jų šeimų asmeniniam naudojimui arba dovanoms), jeigu jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) yra ne didesnė nei 310 litų.

Be mokesčių tokie asmenys, ne jaunesni nei 17 metų, gali įvežti:

Tabako gaminių
- Cigarečių 40 vnt.; arba
- Cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai) 20 vnt.; arba
- Cigarų 10 vnt.; arba
- Rūkomojo tabako 50 gramų
Alkoholinių gėrimų
- Distiliuotų ir spiritinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 22 % tūrio 0,5 litro; arba
- Distiliuotų ir spiritinių gėrimų, aperityvų vyno ar alkoholio pagrindu, kurių alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 22 % tūrio 0,75 litro; arba
- Putojančių vynų 0,75 litro; arba
- Spirituotų vynų 0,75 litro; ir
- Neputojančių vynų 0,75 litro
Kvepalų ir tualetinio vandens  
- Kvepalų 50 gramų ir
- Tualetinio vandens 0,25 litro
Kavos ir arbatos (asmuo, ne jaunesnis kaip 15 m.)  
- Kavos 500 gramų; arba
- Kavos ekstraktų ir esencijų 200 gramų
- Arbatos 100 gramų; arba
- Arbatos ekstraktų ir esencijų 40 gramų

SVARBU:

Pasienio zona – 15 kilometrų pločio sausumos juosta nuo valstybės sienos linijos. Savivaldybės, kurių teritorijos dalis patenka į šią juostą, taip pat laikomos pasienio zonos dalimi.

Spacialiosios prekės

Importo muitai ir kiti mokesčiai netaikomi:

 • aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai suprojektuotoms prekėms, kurias įsiveža aklieji savo pačių naudojimui;
 • prekėms, specialiai suprojektuotoms fiziškai ar protiškai neįgaliųjų, išskyrus akluosius, auklėjimo, įdarbinimo ar socialinės pažangos tikslais, kurias įsiveža neįgalieji savo pačių naudojimui. 

Muitai ir kiti mokesčiai

Gabenant didesnius prekių kiekius, yra taikomi muitai ir mokesčiai. Įvežant prekių, kurių vertė neviršija 1210 litų, mokamas 3,5 proc. muito mokestis, taip pat akcizo ir pridėtinės vertės mokesčiai. Įvežant prekių, kurių vertė yra didesnė už 1210 litų, muitai ir mokesčiai apskaičiuojami vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčių mokėjimą.

Jeigu įvežamų prekių vertė neviršija 3500 litų, jas galima deklaruoti žodžiu. Jeigu prekių vertė didesnė už 3500 litų arba, deklaruojant prekes žodžiu, nepakanka informacijos importo muitams ir kitiems mokesčiams apskaičiuoti, turi būti pateikiama rašytinė deklaracija – bendrasis administracinis dokumentas.

Grynieji pinigai

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1331) įvežama į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių (trečiųjų) šalių ar išvežama iš Lietuvos į tas šalis grynųjų pinigų vienkartinė suma, viršijanti 10 tūkst. litų ar ją atitinkanti suma užsienio valiuta turi būti deklaruojama raštu Lietuvos muitinėje pateikiant keleivio deklaraciją.

Grynųjų pinigų įvežimas į Lietuvos Respubliką ar išvežimas iš jos neribojamas.

Už į Lietuvą įvežamus ar iš jos išvežamus grynuosius pinigus jokių mokesčių muitinei mokėti nereikia. Užsienio ir Lietuvos piliečiams taikoma tokia pati pinigų deklaravimo tvarka.

Variklių kuras

Importo muitai ir mokesčiai netaikomi įvežamam variklių kurui ir tepalams, esantiems asmeninio naudojimo transporto priemonės, kuria vyksta keleivis, stacionarinėse kuro ir tepalų talpyklose. Keleivis taip pat gali įvežti ne daugiau kaip 10 litrų variklių kuro portatyvinėse talpose vienai autotransporto priemonei.

Maisto produktai

DĖMESIO:

Keleiviams draudžiama iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą asmeniniame bagaže įvežti mėsą, pieną, mėsos ir pieno produktus.

Keleiviams leidžiama įvežti kūdikių sausąjį pieną, kūdikių maistą ir specialų maistą, kurio reikia dėl medicininių priežasčių, jeigu:

 • prieš vartojimą jo nereikia atšaldyti;
 • jis yra supakuotas į įmonės patentuotas pakuotes;
 • pakuotė yra nepažeista.

Keleivis gali įvežti kitas siuntas su mėsa ir pienu bei mėsos ir pieno produktais, skirtas asmeniniam vartojimui, per ES patvirtintus pasienio veterinarijos postus tik tuomet, jei:

 • iš šalies, iš kurios keliauja, valstybinės veterinarijos tarnybos yra gavęs būtinus dokumentus;
 • deklaruoja visas tokias prekes bei pateikia turimus dokumentus veterinariniam tikrinimui, atvykęs į pasienio veterinarijos postą.

Visa kita mėsa ir pienas bei mėsos ir pieno produktai turi būti pateikti atvykus prie Europos Sąjungos sienos, kad būtų oficialiai sunaikinti.

Nereikia pateikti veterinariniam tikrinimui maisto, kuriame nėra mėsos ar pieno produktų, jeigu jo yra ne daugiau kaip 1 kg. 

Augalai ir jų produktai

Be fitosanitarinių dokumentų į Lietuvos Respubliką kiekvienam fiziniam asmeniui leidžiama įvežti savo reikmėms (galutiniam vartojimui):

 • iki 100 pakelių, bet ne daugiau kaip 500 g sėklų;
 • iki 500 g svogūnėlių, gumbasvogūnių bei gumbavaisių;
 • iki 20 kg vaisių ir daržovių;
 • iki 50 vnt. skintų gėlių;
 • iki 10 vnt. vazoninių gėlių;
 • iki 50 vnt. dauginamosios medžiagos (daigų);
 • iki 2 vnt. pakuočių, bet ne daugiau kaip 50 l, auginimo substrato;
 • iki 100 kg grūdų.

Plačiau apie augalų ir jų produktų įvežimui iš trečiųjų šalių taikomus reikalavimus – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-171/1K-080 patvirtintose Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Bendrijos teritoriją bei gabenamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo taisyklėse.

Kelionėje reikia vaistų?

Pasitarkite su savo gydytoju.

Kartu su vaistais į rankinę įsidėkite receptą arba jo kopiją.

Įsidėmėkite:

 • Vaistų negalima vežtis daugiau negu nurodyta recepte (arba jo kopijoje).
 • Galioja tik Jūsų vardu išrašytas receptas.

Žinokite:

 • Recepto kopijos niekur tvirtinti nereikia.

Prisiminkite:

 • Be gydytojo recepto (arba jo kopijos) negalima per sieną vežtis vaistų, kurių sudėtyje yra narkotinių* arba psichotropinių** medžiagų.
 • Narkotinių vaistų galima vežtis ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui.
 • Psichotropinių – ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.


*Narkotiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra buprenorfino, fentanylio, flunitrazepamo, metadono, morfino, petidino, remifentanylio, tramadolio.

**Psichotropiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, pentazocino, temazepamo, tetrazepamo, triazolamo, zolpidemo.

Kilus neaiškumams dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną, skambinkite į  Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą (VVKT) prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais telefonais: 261 65 49, 212 40 59 (darbo metu). Šios tarnybos interneto svetainės adresas www.vvkt.lt.

(Informacija parengta bendradarbiaujant su VVKT)

Naujienlaiškio prenumerata