Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Darbo skelbimas

Sukurta 2018.09.25 / Atnaujinta 2018.09.25 17:29

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge skelbia atranką į pareigybę darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį:

raštvedės (-io)-0,75 etato. Darbo pradžia 2019 m. sausio mėn., gali būti 3 mėn. bandomasis laikotarpis.

Raštvedės/io pareigybė:

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir lietuvių kalbas – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudotis duomenų bazėmis, biuro technika;
 • išmanyti raštvedybos reikalavimus, teisės aktų ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, informacijos sisteminimą, kalbos kultūros taisykles
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, turėti specialių darbo įgūdžių;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Funkcijos pretendentui:

 • priima dokumentus konsuliniais (vizų) klausimais bei konsulinį mokestį, atlieka jų pirminį kompiuterinį apdorojimą (duomenų suvedimą), pateikia priimtus vizoms gauti dokumentus diplomatui, atsakingam už konsulinių funkcijų vykdymą, gavus iš patvirtinimą, spausdina, klijuoja vizas ir išduoda pasus su vizomis;
 • ruošia informacinę ir apibendrinančią medžiagą vizų išdavimo klausimais. Priima ir ruošia su funkcijų vykdymu susijusią korespondenciją, tvarko vizų anketų archyvą;
 • teikia informaciją interesantams vizų išdavimo klausimais;
 • ruošia medžiagą ir prižiūri prie generalinio konsulato esantį klientams skirtą informacinį stendą;
 • esant reikalui, verčia iš/į lietuvių į rusų kalbas vadovų pateiktus tekstus;
 • padeda organizuoti generalinio konsulato renginius;
 • vykdo kitus generalinio konsulo tarnybinius pavedimus;
 • esant reikalui, atlieka užduotis, susijusias su Vidaus saugumo fondo specialiosios tranzito schemos įgyvendinimu;
 • esant reikalui, pavaduoja kitus raštvedžius.

 

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo iki 2018-10-05 (imtinai) pateikti gyvenimo aprašymą (CV) ir laisvos formos motyvuotą prašymą lietuvių kalba (pasirašytą ir skanuotą) elektroniniu paštu : [email protected]. Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Sankt Peterburge.

Naujienlaiškio prenumerata