Konsulinės pažymos

Sukurta 2019.09.24 / Atnaujinta 2021.10.22 11:00

Asmenų priėmimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge konsuliniais klausimais vykdomas tik iš anksto užsiregistravus elektroniniu būdu per Konsulinių paslaugų registravimo sistemą KONSREG

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai
 • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams

Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ir asmenims be pilietybės.

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje.

Pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

Jei asmeniui reikalinga pačios kompetentingos institucijos išduota pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo, t.y. ne konsulinė pažyma, kuri išduodama Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, dėl jos išdavimo asmuo gali kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo galima užsakyti internetu. Taip pat dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per konsulinę įstaigą.

Užsienio valstybių piliečiai dėl pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Konsulinė pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos atstovybės užsienyje išduoda konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą užsienyje arba Lietuvos Respublikoje.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.

Konsulinė pažyma apie prarasto ar pasibaigusio galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo duomenis

Vairuotojo pažymėjimą išduoda ir, prireikus, keičia tik valstybė, kurioje yra įprastinė ir nuolatinė asmens gyvenamoji vieta, todėl prarasti ar baigę galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimai per ambasadą nekeičiami. Jeigu prarastas Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas ar pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, Lietuvos Respublikos piliečiui išduodama konsulinė pažyma, patvirtinanti Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenis.

Kitos konsulinės pažymos gali būti išduodamos, jeigu jų išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Prašymų formos

Dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą;
 • pareiškėjo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas.

 Konsulinis mokestis  - 30 Eur

Teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pažymų išdavimą

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha