Konsulinis mokestis už vizas

Sukurta 2019.08.02 / Atnaujinta 2021.10.15 10:06

Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi sumokėti nustatyto dydžio konsulinį mokestį.
Konsulinis mokestis mokamas už dokumentų nagrinėjimą (ne už vizos išdavimą).

DĖMESIO: Už atliktus konsulinius veiksmus Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge galima atsiskaityti tik banko kortele. Mokėjimo sistemos МИР korteles nepriimamos.

Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.Už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą taikomi šie konsulinio mokesčio tarifai:

Vizos rūšis

Rusijos Federacijos piliečiams

Ukrainos piliečiams

Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Šiaurės Makedonijos, Gruzijos, Juodkalnijos, Moldovos ir Serbijos Respublikos piliečiams

Baltarusijos Respublikos piliečiams

Kitų valstybių piliečiams

Šengeno trumpalaikė viza (C)

35 eurai

35 eurai

35 eurai

35 eurai

80 eurų

Kai prašymas išduoti Šengeno vizą (C) pateikiamas likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo

70 eurų

70 eurų

netaikoma

70 eurų

netaikoma

Nacionalinė viza (D)

120 eurų

120 eurų

120 eurų

60 eurų

120 eurų

Už Šengeno (C tipo) vizas reikalavimas sumokėti konsulinį mokestį netaikomas šių kategorijų pareiškėjams:

 • vaikai iki 6 metų;
 • Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius)), įskaitant Lietuvos Respublikos piliečių šeimos narius;
 • neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;
 • Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių Lietuvos Respublikoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai;
 • oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;
 • nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;
 • tyrėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;
 • mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys;
 • moksleiviai, studentai, magistrantai bei doktorantai ir lydintys mokytojai, vykstantys į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
 • ne pelno organizacijų atstovai, jaunesni nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantys seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos;
 • tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;
 • asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;
 • susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.

Už Nacionalines (D tipo) vizas reikalavimas sumokėti konsulinį mokestį netaikomas šių kategorijų pareiškėjams:

 • Lietuvos kilmės asmenys, asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir asmenys, turintys teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimą;
 • Tyrėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha