Konsulinis mokestis už vizas

Sukurta 2019.08.02 / Atnaujinta 2021.02.26 11:20

Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi sumokėti nustatyto dydžio konsulinį mokestį. Konsulinis mokestis mokamas už dokumentų nagrinėjimą (ne už vizos išdavimą).

Už atliktus konsulinius veiksmus Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge galima atsiskaityti tik banko kortele. Mokėjimo sistemos МИР korteles nepriimamos.

Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą taikomi šie konsulinio mokesčio tarifai:

Vizos rūšis Rusijos Federacijos piliečiams Ukrainos piliečiams Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Šiaurės Makedonijos, Gruzijos, Juodkalnijos, Moldovos ir Serbijos Respublikos piliečiams Baltarusijos Respublikos piliečiams Kitų valstybių piliečiams
Šengeno trumpalaikė viza (C) 35 eurai 35 eurai 35 eurai 35 eurai 80 eurų
Kai prašymas išduoti Šengeno vizą (C) pateikiamas likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo 70 eurų 70 eurų netaikoma 70 eurų netaikoma
Nacionalinė viza (D) 120 eurų nemokamai 120 eurų 60 eurų 120 eurų

Reikalavimas sumokėti konsulinį mokestį netaikomi šių kategorijų pareiškėjams:

 • vaikai iki 6 metų (tik Šengeno vizos (C tipas);
 • Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius)), įskaitant Lietuvos Respublikos piliečių šeimos narius (tipas C);
 • Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai;;
 • Lietuvos kilmės asmenys, asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir asmenys, turintys teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimą (tik nacionalinės vizos (D tipas));
 • oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;
 • nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;
 • moksleiviai, studentai, magistrantai bei doktorantai ir lydintys mokytojai, vykstantys į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
 • tyrėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;
 • ne pelno organizacijų atstovai, jaunesni nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantys seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.
 • neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;
 • asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;
 • tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;
 • mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys;
 • susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.
 • Europos Sąjungos ir trečiosios šalies susitarime dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo nustatytais atvejais.

Naujienlaiškio prenumerata