Materialinė pagalba

Sukurta 2019.09.24

Likus be materialinių lėšų (staiga susirgus, susižalojus, tapus nusikaltimo auka), reikalingų medicinos pagalbai ar grįžti į Lietuvą, galima kreiptis pagalbos į Lietuvos Respublikos atstovybę. Jums padės susisiekti su artimaisiais ar kitais asmenimis Lietuvoje, kurie galėtų padėti finansiškai.

Materialinė pagalba gali būti persiųsta dviem būdais:

1. Siunčiant pinigų perlaidą, pasinaudojus tarptautinėmis skubių pinigų pervedimo sistemomis:

Šiuo atveju pinigus nukentėjęs asmuo atsiims pats.

2. Pageidaujamą pinigų sumą įnešant ar pervedant į LR užsienio reikalų ministerijos sąskaitą Lietuvoje:

LR užsienio reikalų ministerija, įstaigos kodas 188 613 242,
AB Bankas Swedbank, banko kodas 73000,
atsiskaitomoji sąskaita LT98 7300 0100 7608 6644

Šiuo atveju nukentėjusiam pinigai bus išmokėti LR atstovybėje.

Tik išimtiniais atvejais, jei nukentėjusysis neturi artimųjų arba per tam tikrą laiką su jais nepavyksta susisiekti, arba jie neturi galimybių ar atsisako padėti nukentėjusiajam, įsitikinus, kad nėra galimybių kitais būdais gauti lėšų, pagalba gali būti suteikta iš biudžeto.

Valstybės materialinės pagalbos prašantys piliečiai ar jų teisėti atstovai atstovybei pateikia:

  • prašymą suteikti valstybės materialinę pagalbą;
  • asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  • užsienio valstybės kompetentingų institucijų ar įstaigų išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo nukentėjo, susirgo ar susižalojo (tai gali būti pažyma iš teisėsaugos ar gydymo įstaigos);
  • visus galimus įrodymus, kad pilietis neturi jokių galimybių gauti materialinę pagalbą iš kitų šaltinių arba iš kitų šaltinių gautų lėšų nepakanka;
  • atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai kreipiasi piliečio teisėtas atstovas.

Pilietis grąžina jam suteiktą valstybės materialinę pagalbą pervesdamas jam suteiktos valstybės materialinės pagalbos dydžio pinigų sumą į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sąskaitą. Jeigu pilietis negrąžina jam suteiktos valstybės materialinės pagalbos dydžio pinigų sumos per 3 mėnesius nuo sprendimo suteikti valstybės materialinę pagalbą priėmimo, ji iš piliečio išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha