Supaprastinto tranzito dokumentai

Sukurta 2014.12.09 / Atnaujinta 2019.07.17 14:12

Teisės aktai, reglamentuojantys supaprastinto tranzito dokumentų išdavimo tvarką

 1. 2003 m. balandžio 14 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 693/2003, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą.
 2. 2003 m. balandžio 14 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos.
 3. 2003 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos.

Supaprastintas tranzitas

Supaprastintas tranzitas – tai specialusis ir tiesioginis Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities teritoriją ir atgal, tranzitas sausuma kertant Lietuvos Respublikos teritoriją.

Siekiant supaprastinti tranzitą, Rusijos Federacijos piliečiams išduodami dviejų tipų dokumentai:

 1. Supaprastinto tranzito dokumentas.
 2. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas.

Supaprastinto tranzito dokumentas (toliau – STD)

STD – specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, kurį Lietuvos Respublika išduoda Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį arba iš Kaliningrado srities į Rusijos Federaciją, visomis sausumos transporto priemonėmis, skirtas daugkartinėms kelionėms.

STD – Šengeno vizos ekvivalentas, kuris galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tranzito su STD per Lietuvos Respublikos teritoriją trukmė kaskart negali viršyti 24 valandų.

STD galiojimo terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.

Dokumentai dėl STD išdavimo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge priimami tik pagal išankstinę registraciją, naudojantis elektronine išankstinės registracijos sistema

Kiekvienam užregistruotam pareiškėjui jo nurodytu el. paštu išsiunčiama lankytojo registracijos kortelė, kurią būtina išspausdinti ir turėti teikiant dokumentus dėl STD gavimo.

Dokumentus dėl STD gavimo pareiškėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge asmeniškai.

Tais atvejais, kai dėl STD gavimo kreipiasi kitas asmuo, jis turi pateikti notaro patvirtintą pareiškėjo įgaliojimą atstovauti jo interesams Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge.

Dokumentai, teikiami dėl STD gavimo

Prašymą STD gauti galima užpildyti interneto puslapyje.

Pilnamečiai Rusijos Federacijos piliečiai teikia:

1. Prašymą STD gauti (toliau – prašymas) su priklijuota spalvota matine pareiškėjo amžių atitinkančia nuotrauka baltame fone (35x45 mm formatu). Kiti nuotraukai keliami reikalavimai nurodyti atskirai.

Prašymo 19 punkte pareiškėjas būtinai nurodo konkrečias ir detalias dažnų kelionių priežastis.

1.1. Jeigu nurodoma „šeima“, pareiškėjas įrašo giminystės ryšį, pavardę, vardą, tėvavardį ir šeimos nario tikslų gyvenamąjį adresą (sritį, miestą, gatvę, namą, butą).

1.2. Kitais atvejais („verslas“, „kultūra/sportas“, „oficialūs vizitai“, „sveikata“, „kita“) pareiškėjas turi nurodyti konkrečias ir detalias dažnų kelionių priežastis.

2. Rusijos Federacijos užsienio pasą (galiojantį ir turintį ne mažiau nei 2 neužpildytus puslapius, skirtus vizoms) arba kitą kelionės dokumentą, tinkantį užsienio išvykoms (diplomatinį pasą, tarnybinį pasą, jūrininko pasą (jeigu yra įrašas laivo įgulos narių sąraše arba tinkamai patvirtintas jo išrašas)), ir paso lapo su nuotrauka kopiją.

3. Rusijos Federacijos piliečio pasą ir paso lapų su nuotrauka bei gyvenamosios vietos registracija kopijas.

4. Dažnų kelionių į Kaliningrado sritį būtinumą patvirtinančius dokumentus.

Priimamos tik kokybiškos A4 formato kopijos.

Nepilnamečiai Rusijos Federacijos piliečiai teikia:

1.1. Prašymą (užpildytos anketos taisymai negalimi), su priklijuota spalvota matine pareiškėjo amžių atitinkančia nuotrauka baltame fone (35x45 mm formato). Kiti nuotraukai keliami reikalavimai nurodyti atskirai

1.2. Rusijos Federacijos užsienio pasą (galiojantį ir turintį ne mažiau nei 2 neužpildytus puslapius, skirtus vizoms) ir paso lapo su nuotrauka kopiją.

1.3. Gimimo liudijimą ir jo kopiją.

1.4. Vieno iš tėvų arba globėjo piliečio pasą ir šio paso lapų su nuotrauka, gyvenamosios vietos registracijos atžyma ir vaiko duomenų įrašu kopijas.

1.5. Dažnų kelionių į Kaliningrado sritį būtinumą patvirtinančius dokumentus.

 1. Nepilnamečiai piliečiai iki 14 metų:
 2. Nepilnamečiai piliečiai nuo 14 iki 18 metų:

2.1. Prašymą (užpildytos anketos taisymai negalimi), su priklijuota spalvota matine pareiškėjo amžių atitinkančia nuotrauka baltame fone (35x45 mm formato). Kiti nuotraukai keliami reikalavimai nurodyti atskirai

2.2. Rusijos Federacijos užsienio pasą (galiojantį ir turintį ne mažiau nei 2 neužpildytus puslapius, skirtus vizoms) ir paso lapo su nuotrauka kopiją.

2.3. Gimimo liudijimą ir jo kopiją.

2.4. Rusijos Federacijos piliečio pasą ir šio paso lapų su nuotrauka bei gyvenamosios vietos registracijos atžyma kopijas.

2.5. Dažnų kelionių į Kaliningrado sritį būtinumą patvirtinančius dokumentus.

Priimamos tik kokybiškos A4 formato kopijos.

Tais atvejais, kai vaikas neturi atskiro užsienio paso, o jo duomenys yra įrašyti ir jo nuotrauka įklijuota į vieno iš tėvų užsienio pasą, vaiko STD įklijuojamas į vieno iš tėvų užsienio pasą.

Šiuo atveju vaikas gali kirsti Lietuvos Respublikos sieną tik su tuo tėvu, į kurio pasą įklijuotas vaiko STD.

Konsulinis pareigūnas prireikus turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių anketoje nurodytą informaciją.

Prašymas STD gauti nagrinėjamas ir sprendimas dėl STD išdavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo kreipimosi į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Sankt Peterburge dienos.

Konsulinis mokestis – 5 EUR. Konsulinis mokestis būtinas visų kategorijų asmenims.

Jei atsisakoma išduoti STD, pareiškėjui įteikiamas raštiškas atsisakymas išduoti supaprastinto tranzito dokumentą (STD) / STD panaikinimas/atšaukimas, ant kurio kopijos jis privalo pasirašyti.

Pareiškėjas gali apskųsti atsisakymą išduoti supaprastinto tranzito dokumentą (STD) / STD panaikinimą/atšaukimą Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

Lietuvos Respublikos pasienio punktuose STD neišduodami.

Dokumentai priimami antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14:00 iki 15:00 val.

STD išdavimo klausimais kreiptis tel. +7(812) 327 26 81 nuo 9:00 iki 13:00 val.

Elektroninis paštas [email protected].

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (toliau – STGD)

STGD – tai specialus tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją supaprastinantis leidimas, kurį Lietuvos Respublika gali išduoti Rusijos Federacijos piliečiams vieną kartą atvykti iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį ir grįžti atgal iš Kaliningrado srities į Rusijos Federaciją geležinkeliu.

Buvimo su STGD Lietuvos Respublikos teritorijoje trukmė kaskart (vykstant pirmyn ir atgal) negali viršyti 6 valandų.

STGD galiojimo terminas – iki 3 mėnesių.

Tam, kad būtų parengtas STGD, reikalaujama likus ne mažiau kaip 28 valandoms iki kelionės įsigyti kelionės bilietą Rusijos Federacijos geležinkelio stoties kasoje. Keleivis iki traukinio išvykimo šioje kasoje privalo gauti patvirtinimą, kad jam leidžiama kirsti Lietuvos Respublikos sieną.

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems tranzitiniu traukiniu, STGD išduoda traukinyje, jiems užpildžius asmens duomenų lapą STGD gauti.

Esant nenumatytoms aplinkybėms arba humanitarinės pagalbos atvejais, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai, vykstantys traukiniais, priima sprendimą dėl STGD išdavimo vietoje.

Keleivis privalo išsaugoti STGD visą jo galiojimo laikotarpį.

Konsulinis mokestis – nemokamai.

STGD išdavimo klausimais kreiptis tel. +7(812) 327 26 81 nuo 9:00 iki 13:00 val.

Elektroninis paštas [email protected].

Reikalavimai euro banknotams

Atsižvelgiant į banko reikalavimus, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge nepriima konsuliniam mokesčiui skirtų euro banknotų, jei jie:

 • įplyšę arba suklijuoti;
 • skylėti;
 • turintys riebalinių ar kitų dėmių (taip pat įvairiomis rašymo priemonėmis užrašytų užrašų ar jų buvimo žymių);
 • pakitusios arba išblukusios spalvos;
 • suglamžyti (taip pat stipriai sutrinti, paveikti drėgmės, pelėsio ir pan.)

Naujienlaiškio prenumerata